Zpět na školní kalkulačky s vědeckými funkcemi

FX 991 CW

  • Školní kalkulátor s přirozeným učebnicovým zobrazením
  • 558 funkcí
  • 9 pamětí proměných
  • QR kód
  • Ikonové menu
  • Duální napájení
Displej
Maticový 63*192 bdů
Přirozené zobrazení matematických výrazů na displeji
Algebraická metoda zadávání : Natural V.P.A.M.
Počet číslic/řádků 17/1+10/1
Ikonové menu
4 stupně nastavení kontrastu displeje
Zobrazení mantisy a exponentu    10+2

Paměť
Procházení výpočtu
9 pamětí proměných
Řešící funkce

Matematické funkce
558 funkcí
47 vědeckých konstant
40 metrických převodů
24 úrovní závorek
Aritmetika zlomků
Jednotky úhlů (DEG/RAD/GRAD)
Převody jednotek úhlů (DEG/RAD/GRAD)
Transformace souřadnic Polární ÷ Pravoúhlé
Goniometrické funkce sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1
Hyperbolické funkce sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1
Exponenciální a logaritmické (In, 10x, ex)
Matematické funkce √, x², x-1, 1/x, x!,  xy, x1/y
Výpočty se základem n (hexadecimální/desítkové/binární/osmičkové)
Logické operátory (AND/OR/...)
Šedesátková < > desítková
Výpočet procent
Rozklad na prvočísla
Technická notace ENG/ENG
Výpočty s technickými symboly
Výpočty komplexních čísel
Generátor náhodných čísel
Výpočet min/max kvadratické funkce
Maticové výpočty 4x4 / vektorové výpočty
Řešení rovnic
Nerovnice
Funkce “Ověření”
Tabulkové funkce f(x) & g(x)
Opakující se desetinné číslo

Statistika
Suma ∑x, ∑x²,
Suma ∑x, ∑y, ∑x², ∑y², ∑xy   
Standardní odchylka
Rozdělení
Regrese
Matematický box
Permutace (nPr), Kombinace (nCr)

Diferenciální a integrální výpočty
Výpočty numerických integrálů
Výpočet umerické derivace

Ostatní
Anglické menu
Tabulkový procesor
Funkce QR code
Pevné pouzdro
Automatické vypnutí
Napájení: Solární + bateriové  (1x LR44)
Rozměry (V x Š x H mm) 10,7 x 77 x 162
Hmotnost 95g
Doporučená MOC 799 Kč

Ke stažení