Zpět na školní kalkulačky s vědeckými funkcemi

FX 570ES PLUS 2E

  • Školní kalkulátor  s přirozeným učebnicovým zobrazením
  • 417 funkcí
  • 9 pamětí proměnných
  • Bateriové napájení
Displej
Bodový 31*96 bodů
Přirozené učebnicové zobrazení
Přirozené algebraické zadávání výrazů
Počet znaků/řádků 15/1+10/1
Zobrazení mantis a exponentu    10+2

Paměť
Funkce opakování
9 pamětí proměnných

Matematické funkce
417 funkcí
40 vědeckých konstant
40 metrických převodů
24 úrovní závorek
Výpočty se zlomky
Jednotky úhlu stupně, radiány, grady
Převody mezi jednotkami úhlu (stupně, rad, grad)
Převody mezi polární a kartézskou soustavou souřadnic
Goniometrické funkce sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1
Hyperbolické funkce sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1
Exponenciální funkce, přirozený, desítkový a obecný logaritmus
Matematické funkce √, x², x-1, 1/x, x!,  xy, x1/y
Výpočty v číselných soustavách o základu n (desítková, šestnáctková, binární, osmičková)
Logické funkce (AND/OR/...)
Převody mezi šedesátkovou a desítkovou soustavou
Výpočty procent
Funkce ENG (technický exponenciální tvar čísla)
Výpočty s komplexními čísly
Generátor náhodných čísel
Výpočty s maticemi a vektory
Řešení nelineárních rovnic
Tabulka funkčních hodnot

Statistika
Součty ∑x, ∑x²
Součty ∑x, ∑y, ∑x², ∑y², ∑xy   
Směrodatná odchylka
Regrese
Funkce pro výpočet variací (nPr) a kombinací (bez opakování) (nCr) .

Diferenciální integrální výpočty
Numerické integrování
Numerické derivování

Ostatní
Pevné  nasouvací pouzdro
Automatické vypnutí
Napájení:  Baterie  (1x R03/AAA)
Rozměry (vxšxd mm) 14 x 77 x 162
Hmotnost 105g
Doporučená MOC 699 Kč

FX-ES Plus Emulator

FX-ES Plus Emulator PC Software plně simuluje funkce kalkulátorů FX-82, FX-85 a FX-350 řady ES Plus

Výhody použití:
• Tvorba snímků z obrazovky
• Upravitelná velikost zobrazení
• Funkce zobrazení okna
 

Ke stažení