Učitelé v Čechách testovali nový FX 82 CEX

Celkem 140 učitelů z celé České republiky testovalo a hodnotilo kalkulátor s vědeckými funkcemi Casio FX 82 CEX.
Testování se zúčastnilo 63 učitelů gymnázií a 77 učitelů odborných škol.


Na obou typech škol je povoleno použití kalkulátorů při vyučování i při závěrečné maturitní zkoušce.

Edita Klímová napsala
Studentům ji doporučím. S kalkulačkou se velmi dobře pracuje. Na to, jak s ní pracovat, lze přijít poměrně rychle, intuitivně. Výborné je přesné zobrazování matematických symbolů. Kromě základních funkcí jsou užitečné tabulkové funkce, statistika, výpočty složených výrazů, výpočty s velkými čísly, také možnost dělat kroky zpět a vědecké konstanty. V jednom přiloženém letáku u kalkulačky byla inzerována mezi hlavními funkcemi periodická soustava prvků. Nepodařilo se mi ji s užitím návodu nalézt. Kalkulačka toho umí opravdu hodně. Na naší škole by byla vhodná pro studenty matematického a fyzikálního semináře i s tím, že určitou část funkcí nevyužijí. Možnost užití QR kódu rovnic je z mého pohledu pouze pro jednotlivce, je hodně závislá na finančních možnostech a vybavení škol.
 

Organizujeme semináře pro bližší seznámení učitelů
s výhodami nového modelu CASIO FX 82 CEX.

Kalkulátory s vědeckými funkcemi mají důležitou funkci při výuce matematiky, fyziky, chemie nebo technických předmětů. Jsou důležitým společníkem jak učitelů, tak studentů.
Rádi bychom pozvali učitele k účasti na on-line seminářích, kde budou mít možnost si zdarma vyzkoušet nový kalkulátor a software.

Pro přihlášení na online semináře použijte prosím webovou stránku:
http://www.casio-europe.com/CZ-Registration