gakuhan.jpg


Vytváření produktů pro splnění snu učitele

sec01_01.jpgFilozofie vývoje produktů společnosti CASIO je "0 → 1" (vytvořit něco z ničeho); přispět k rozvoji společnosti tím, že objeví skryté potřeby veřejnosti a vyvine nové produkty a hodnoty, které neexistovaly.

V oblasti vzdělávání, je pro CASIO důležité pochopení potřeb učitelů a studentů. Proto naši inženýři navštěvují školy a zúčastňují se vyučování, abychom mohli vyslechnout myšlenky učitelů a studentů, jaké mají tužby nebo co potřebují, což nám umožňuje, abychom získali bezprostřední znalosti těchto potřeb.

Návrhy nových produktů, inspirované touto zkušeností, jsou vylepšeny prostřednictvím konzultací se spolupracujícími odborníky v oblasti vzdělávání a získáním jejich zpětné vazby. Věnovali jsme spoustu času samotnému vývoji, ale hodnocení od profesionálů v počáteční fázi je to, co pomáhá výrobkům být originálním vzdělávacím nástrojem, který podporuje učení. Toto je cíl společnosti CASIOl.

Zaměřujeme se také na poskytování produktů, které jsou optimalizovány v učebních osnovách každé země. Ve spolupráci s místními vzdělávacími institucemi ověřujeme učební osnovy a zkoumáme potřebné specifikace a funkce potřebné pro kalkulátory.

sec01_03_pc.jpgRozšiřujeme implementaci těchto lokalizovaných modelů, které mají pro každou zemi odlišnou specifikaci.

V našem vzdělávacím oboru "0 → 1" zdůrazňujeme, že je důležité poslouchat neocenitelné myšlenky pedagogických pracovníků a institucí. Dodržování tohoto procesu je naší nejdůležitější politikou.

Pevně věříme, že naše kalkulátory a GAKUHAN aktivity pomohou naplnit sny studentů (dětí, atd.).. Doufáme, že přispějeme k tomuto cíli a těšíme se na Vaše ohlasy a myšlenky, aby Vaše názory mohly být začleněny do našeho dalšího nového produktu vzdělávacího zařízení CASIO.
  Zpět