Zpět   Artstation Instagram


Stefana Argirova

Téma: Biodiverzita

1. Řekněte nám něco o sobě
Jsem grafička a ilustrátorka. Moje práce je většinou inspirována přírodou, hudbou a představivostí mého 5letého syna. Fascinuje mě kouzelný svět dětských knih, jemná moudrost a obrovská krása, kterou přinášejí do světa našich dětí.
 
2. Z čeho jste čerpala inspiraci při navrhování tohoto díla?
Mým největším zdrojem inspirace při tvorbě tohoto uměleckého díla byla příroda, její základní procesy, její hluboká a složitá spojení.
Věřím, že jako společnost máme zodpovědnost najít lepší způsoby, jak ji chránit, protože budoucnost naší planety závisí na nás více než kdy jindy. Naše stávající úspěchy v oblasti technologií a vědy lze využít k ochraně zbývající biologické rozmanitosti a naši vědci mohou pokračovat ve svém úsilí při hledání lepších řešení jak pro lidskou společnost, tak pro ostatní živé tvory planety.
 
3.  Které téma STEAM Vás nejvíce zaujalo?
Věřím, že STEAM vzdělávání je skvělý způsob, jak u dětí vzbudit zvědavost tím, že jim pomůžeme učit se srozumitelněji, jednodušeji a příjemněji.
Jako absolventka matematického oboru a milovnice výtvarného umění, je mi jasné, že v matematice je umění a dokonalá logika a věda je někdy v umění. Na propojení umění, matematiky a fyziky jsem poprvé narazila při hodinách výtvarné výchovy na střední škole. Aby se člověk naučil perfektně kreslit z hlediska perspektivy, musí použít znalosti o tom, jak vzdálenost mění vzhled předmětů, což je fyzika. Typickým mezioborovým fenoménem je Zlatý poměr, který je důležitým estetickým principem v umění. Umělec to často zvažuje při vytváření kompozice svých uměleckých děl. Je také považován za důležitý v architektuře, matematice. Lze to vysledovat i v botanice.
Je fascinující zkoumat spojení mezi uměním a vědou, protože je to způsob, jak lépe porozumět jim i světu obecně.