Zpět  AleksandarGeorgiev

 

Aleksandar Georgiev

Téma: Digitalizace a inženýrství 
Téma: Průzkum vesmíru 

           
1. Řekněte nám něco o sobě
Vždy jsem měl vášeň pro umění a jeho aplikaci ve všech aspektech našeho života: od pragmatického, který konzumujeme například v architektuře, až po zábavu, kterou konzumujeme s komiksy.
Jsem architekt a 3D umělec a rád se účastním navrhování soukromých domů, průmyslových budov a vytváření komiksů.
 
2. Řekněte nám něco o svém uměleckém postupu
 Při zahájení nového projektu se na začátku snažím interpretovat myšlenku kampaně a snažím se ji vizualizovat. Při dolaďování designu ve tvarech a barvách často odkazuji nebo čerpám inspiraci od jiných umělců. Moje oblíbená část je však na konci, při finalizaci detailů, protože dodávají celistvost a úplnou vizi díla. Cítím, že je velmi důležité podívat se na vaši práci svěžíma očima, a tak často čekám, než uplyne nějaký čas, než se pustím do poslední fáze a dokončení projektu.
 
3. Řekněte nám něco o tom, co vás inspirovalo k vytvoření tohoto uměleckého díla?
S vědomím, že studenti a učitelé používají kalkulačky Casio každý den ve třídách, bych rád věřil, že svými návrhy mohu přispět k tomu, aby byly každodenní hodiny barevnější, zajímavější a inspirující, a pomohly tak zlepšit samotný proces výuky.
Když jsem byl student, fascinoval mě vesmír. Jeho obrovská velikost a záhady vzbudily mou zvědavost a zájem o vědy. Věřím, že je to právě tato touha po poznání, která hnala lidstvo kupředu a tlačila jeho vývoj a pokrok. To byla moje inspirace pro návrh opice zkoumající vesmír.
Lidstvo udělalo velké pokroky ve formování každodenního světa kolem nás, nás samých a přírody, zejména od vzniku digitalizace. To byla inspirace pro kresbu mikročipovaného listu.
Pro mě obě kresby představují stejný koncept: lidskou nespoutanou kreativitu a touhu po vědění, neustálá nekonečná smyčka začátek-konec, mikro-makro, stavba-demolice. Pokusil jsem se prozkoumat toto spojení mezi člověkem, technologickým a vědeckým pokrokem a přírodou v motivech uměleckých děl na jedné straně, ale také ve výběru barvy a kompozice na straně druhé.